Zwroty oraz wymiany zamówionych w naszym sklepie ubrań przyjmujemy do 14 dni od daty otrzymania przez Państwa towaru. 

W Ragazza shop szanujemy swoich Klientów, dlatego staramy się natychmiastowo realizować zwroty i wymiany jednak następuje to nie później niż do 14 dni od momentu odebrania paczki.

Proces wymiany/zwrotu:

  1.     Wypełnij formularz zwrotu towaru, dołączony do każdego zamówienia.
  2.     Zapakuj bezpiecznie produkt, do paczki dołącz formularz zwrotu. Ubrania muszą być odpowiednio opakowane, tak, aby w trakcie transportu nie doszło do uszkodzenia i wygniecenia.
  3.     Zaadresuj paczkę na nasz adres: Piotr Głowiński, Buczek ul. Prosta 1, 98-113 Buczek z nr tel. 512857888 i 724274065 i wyślij dowolnym przewoźnikiem

Dla Państwa wygody i możliwości reklamacji wysłanej przesyłki prosimy o wysyłanie do nas zwrotów z potwierdzeniem nadania. Odsyłany towar jest wartościowy i bez potwierdzenia nadania w razie zaginięcia nie mają Państwo możliwości reklamacji przesyłki.

Uwagi:

  1.     Klient ma prawo do zgłoszenia chęci zwrotu/wymiany w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.
  2.     Zgodnie z unormowaniem art. 34 ust. 4 u.p.k., gdy zwrócony towar okaże się uszkodzony lub będą na nim ślady użytkowania (nastąpi „zmniejszenie wartości rzeczy”), które wykraczają poza zakres zwykłego testowania towaru wtedy przedsiębiorcy przysługuje odszkodowanie.

W ramach odszkodowania przedsiębiorca może żądać tylko rekompensaty szkody, nie może zaś żądać np. dodatkowego odszkodowania za tzw. utracone korzyści. Przedsiębiorca powinien oszacować szkodę z punktu widzenia innego, przeciętnego, racjonalnego kupującego, tj. winien oceniać, jaką wartość handlową ma taki zużyty towar dla innego kupującego. Taka szkoda może stanowić np. równowartość kosztów czyszczenia rzeczy, zaś w przypadku całkowitego zniszczenia rzeczy odszkodowanie winno wynosić 100% wartości towaru.Przedsiębiorca może więc żądać odszkodowania za zużycie rzeczy. Wysokość odszkodowania będzie inna w każdym indywidualnym przypadku. Przedsiębiorca może wezwać konsumenta do zapłaty wysokości odszkodowania za zużycie towaru. Wymagalna wierzytelność przedsiębiorcy (sprzedawcy) może być przez niego potrącona z kwoty, którą sprzedawca jest zobowiązany zwrócić konsumentowi w wyniku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży.

  1.     Ragazza nie przyjmuje zwrotów ubrań wysłanych do nas za pobraniem.
  2.     Zwrotu pieniędzy dokonujemy wyłącznie na konto bankowe - nie później niż do 48 dni od odebrania przesyłki od kuriera.